Admaxx


Kompleksowe rozwiązanie problemów zanieczyszczenia wody dla:
– domu
– przemysłu
– myjni samochodowych
– gastronomii
– szpitali i farmacji
– zakładów farmaceutycznych
– producentów wód mineralnych 

Nasze doświadczenie, wiedza oraz umiejętności pozwalają nam na kompleksowe rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zanieczyszczeniem wody.
We własnym zakresie wykonujemy dobór, projekty stacji i dostawy wysokiej klasy filtrów do wody. W ofercie posiadamy również stacje RO (osmoza), odżelaziacze, filtry węglowe, zmiękczacze, odmanganiacze i inne urządzenia. Ścisła specjalizacja oraz długoletnie doświadczenie daje naszym Klientom gwarancję, że dobrana przez nas technologia jak i dostarczone przez nas urządzenia i wykonane usługi są dokładnie dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań.

Oferta dostępnych towarów i oferowanych usług z dziedziny uzdatniania wody obejmuje:

• zmiękczacze

• usuwanie azotanów

• usuwanie amoniaku

• odżelaziacze i odmanganiacze

• demineralizacja na jonitach

• preparaty chemicznego kondycjonowania wody

• odwrócona osmoza

• filtry ochronne (ręczne, półautomatyczne, automatyczne)

• filtry mechaniczne

• filtry węglowe

• złoża filtracyjne, żywice jonowymienne

Filtracja mechaniczna

We własnym zakresie wykonujemy dobór, projekty stacji i dostawy wysokiej klasy filtrów do wody. W ofercie posiadamy również stacje RO (osmoza), odżelaziacze, filtry węglowe, zmiękczacze, odmanganiacze i inne urządzenia. Ścisła specjalizacja oraz długoletnie doświadczenie daje naszym Klientom gwarancję, że dobrana przez nas technologia jak i dostarczone przez nas urządzenia i wykonane usługi są dokładnie dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. 

Zmiękczanie

Zmiękczacz przeznaczony jest do usuwania z wody twardości, w domach jednorodzinnych, restauracjach, piekarniach, myjniach samochodowych, kotłowniach, węzłach cieplnych i wszystkich miejscach gdzie potrzebujemy miękkiej wody. Umożliwia długotrwałą bezproblemową pracę i urządzeń korzystających z wody. Zastosowanie zmiękczacza powoduje, że woda lepiej się pieni (oszczędność stosowania środków chemicznych – aspekt ekologiczny), nie wytwarza się osad i kamień kotłowy – ochrona ważnych elementów instalacji grzewczej, przewodów, armatury. Zmiękczacz składa się ze zbiornika z wymiennikiem jonowym, głowicy sterującej automatycznie całym urządzeniem oraz pojemnika na solankę. Wszystkie elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Głowica wykonana z materiałów o dużej wytrzymałości, pozwalająca na prosty montaż do istniejącej instalacji. Urządzenie podłączone jest do sieci elektrycznej poprzez transformator 220/24V. Urządzenie może być wykonane w wersji kompaktowej, gdzie wszystkie elementy zamontowane są w jednej obudowie. Dzięki temu ograniczamy rozmiar i możemy umieścić urządzenia w małych pomieszczeniach.

Odżelazianie i odmanganianie

Wody podziemne charakteryzują się podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Wysokie stężenia tych związków w wodzie powodują jej zabarwienie i mętność, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych.

Usuwanie żelaza czy manganu sprowadza się do transformacji ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które jesteśmy w stanie usunąć w drodze filtracji. Wybór rodzaju złoża filtracyjnego zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych. W przypadku dużej ilości żelaza i manganu konieczne jest zastosowanie filtracji 2-stopniowej gdzie w pierwszej kolejności stosujemy złoże filtracyjne usuwające żelazo.

Demineralizacja

Demineralizacja wody polega na usunięciu z wody wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Metoda demineralizacji zależy od ogólnej zawartości soli oraz zapotrzebowania na wodę. Do prawidłowego doboru technologii i urządzeń uzdatniających wodę niezbędna jest pełna analiza wody surowej. Całkowite usunięcie z wody praktycznie wszystkich rozpuszczonych substancji gwarantuje jedynie metoda wymiany jonowej. Demineralizację można przeprowadzić za pomocą:
– odwrócona osmoza
– wymiana jonowa
– elektrodejonizacja

     

    KONTAKT

    ul. B. Chrobrego 14
    02-479 Warszawa

    tel: +48 794 415 316